Nhận ngay 88k VND khi xác nhận tài khoản thành công

Thành viên cần có tiền gửi tối thiểu 200 VND và có giao dịch rút tiền thành công ít nhất 300 VND sau khi hoàn thành xác nhận 4 thông tin như sau:
THÔNG TIN    HÌNH THỨC    TRẠNG THÁI    THƯỞNG
Hồ Sơ Cá Nhân    Bổ sung thông tin đầy đủ và chính xác    Thành công    88 VND
Chi Tiết Ngân Hàng    Điền đầy đủ và chính xác    Thành công
Số Điện Thoại Đăng Ký    Xác nhận qua mã    Thành công
Địa Chỉ Email Đăng Ký    Xác nhận qua mã    Thành công

  •  
  • Sau khi hoàn thành tiền thưởng 88 VND sẽ tự động cập nhật vào tài khoản chính của Thành Viên.
  • Tiền thưởng cần phải trải qua 05 vòng cược trước khi thực hiện giao dịch rút tiền.

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI:

  1. Mỗi thành viên chỉ được đăng ký 1 tài khoản và nhận thưởng duy nhất 1 lần.
  2. Chương trình khuyến mãi này có thể áp dụng chung với các khuyến mãi hiện có tại VN88.
  3. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của VN88 được áp dụng.