150% TIỀN THƯỞNG ĐĂNG KÝ THỂ THAO / E-SPORTS

Áp dụng: 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Thể Thao / Esports trước đó.
Sản phẩm: Thể Thao / Esports
Chi tiết giải thưởng:
Thành viên sẽ nhận được 150% Tiền Thưởng khi gửi tiền lên đến 6,000,000 VND. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản khi doanh thu đặt cược tại Thể Thao / Esports gấp 18 lần tiền thưởng cộng tiền gửi.
Tiền gửi tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 đồng.
Tiền Thưởng    Điều Kiện Rút Tiền    Tiền Thưởng Tối Đa
150%    x18    6,000,000 VNDVí dụ:
Tiền Gửi = VND 1,000,000
Tiền thưởng = 150% x VND 1,000,000 = VND 1,500,000
Doanh thu yêu cầu = (VND 1,500,000 + VND 1,000,000) x 18 = 45,000,000
Thể Thao SABA/IM/Bti
TF Esports/FUN88 Esport

Doanh Thu Cược    Doanh Thu Cược: chỉ tính doanh thu dựa trên Tổng số tiền Đặt cược hợp lệ.
Ví dụ: Thành viên đặt 1 vé cược hợp lệ trị giá 500,000 VND
>> Doanh Thu Cược = 500,000 VND