Khuyến mãi nạp tiềnKhuyến mãi nạp lần đầu
Lần đầu Tặng thêm Tối đa Bội số tiền cược
100 trở lên 50% 500 2 lần

Khuyến mãi nạp lần hai
Lần hai Tặng thêm Tối đa Bội số tiền cược
100 trở lên 20% 500 2 lần
※ Số tiền nạp vào được tính dựa theo điểm số của trang mạng (1000VNĐ = 1 điểm)

Hạng mục chú ý
1.    Sau khi nạp tiền, tiền cược hợp lệ đạt (tiền nạp + tiền khuyến mãi)*bội số tiền cược mới có thể rút tiền, nếu chưa đạt lượng tiền cược yêu cầu, thì sẽ khấu trừ toàn bộ tiền thưởng khuyến mãi và nguồn lợi phát sinh từ khuyến mãi. (đặt cược hai bên sẽ không tính lượng tiền cược hợp lệ)
Ví dụ nạp lần đầu:
Ví dụ 1:    Nạp tiền 100 điểm được khuyến mãi 50 điểm, cần đặt cược (100+50)*2 = 300 điểm cược hợp lệ mới có thể rút tiền.
Ví dụ 2:    Nạp tiền 2000 điểm được khuyến mãi tối đa 500 điểm, lượng tiền cược hợp lệ cần đạt (1000+500)*2 = 3000 điểm, cộng thêm tiền nạp chênh lệch (2000-1000)*1 = 1000 điểm, cần đạt 4000 điểm cược hợp lệ mới có thể rút tiền.
Ví dụ nạp lần hai:
Ví dụ 1:    Nạp tiền 100 điểm, được khuyến mãi 20 điểm, cần đặt cược (100+20)*2 = 240 điểm cược hợp lệ mới có thể rút tiền.
Ví dụ 2:    Nạp tiền 3000 điểm, được khuyến mãi tối đa 500 điểm, lượng tiền cược hợp lệ cần đạt (2500+500)*2 = 6000 điểm, cộng thêm tiền nạp chênh lệch (3000-2500)*1 = 500 điểm, cần đạt 6500 điểm cược hợp lệ mới có thể rút tiền.

2.    Quý khách muốn nhận khuyến mãi, sau khi nạp tiền xong vui lòng bấm chọn [Đăng ký ngay] tại giao diện để gửi yêu cầu, hệ thống sẽ xét duyệt hoàn tất trong vòng 3 tiếng.
3.    Cùng một tài khoản/gia đình/địa chỉ cư trú/điện thoại liên lạc/tài khoản thanh toán (như tài khoản ghi nợ, thẻ tín dụng v.v...) địa chỉ IP/hệ thống vi tính dùng chung thì chỉ được nhận thưởng 1 lần.
4.    Công ty chúng tôi có quyền tự quyết định hội viên có lợi dụng chương trình khuyến mãi để tiến hành đặt cược bất thường hay không, chúng tôi sẽ giám sát nghiêm ngặt hành vi của hội viên. Khi phát hiện hội viên vi phạm, lừa gạt hoặc lợi dụng luồn lách quy tắc và điều khoản của công ty chúng tôi để tiến hành trục lợi. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền đình chỉ hội viên đăng nhập và tạm ngừng hội viên sử dụng trang mạng của chúng tôi, đồng thời thu hồi toàn bộ khoản thưởng khuyến mãi và nguồn lợi phát sinh khác mà không cần phải thông báo trước.
5.    Nếu chương trình này xảy ra sự cố thì công ty chúng tôi có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào.