Gói thể thao 150% và hoàn trả không giới hạn 0.33% M88 - Có tin nổi không?

Khuyến mãi diễn ra vào 00:00 01/10/2022 đến 23:59 31/10/2022 (GMT+8)
Chỉ thành viên Việt Nam (VND) đăng ký trong thời gian khuyến mãi hợp lệ nhận thưởng.
Để hợp lệ nhận thưởng, thành viên mới phải có ít nhất 200 VND gửi tiền sau khi đăng ký.
Tiền gửi và tiền thưởng cần thoả mãn vòng cược yêu cầu tại M Thể thao trước khi tiến hành rút tiền.

Ví dụ:
Tiền gửi: 200 VND
Tiền thưởng: 150% X 200 VND = 300 VND
Yêu cầu vòng cược = (Tiền gửi 200 + Tiền thưởng 300 ) X 18 = 9,000 VND
Các yêu cầu tái đặt cược theo quy định sẽ được loại bỏ trong trường hợp tài khoản của Quý khách có số dư dưới hoặc bằng 1 VND.
Thưởng gửi tiền đầu tiên có hạn sử dụng trong vòng 14 ngày sau khi được cập nhật. Số vòng cược yêu cầu cần hoàn tất trong thời gian khuyến mãi để tránh thu hồi tiền thưởng.
Chỉ thành viên nhận thưởng gửi tiền đầu tiên hợp lệ nhận vòng quay miễn phí. Vòng quay miễn phí sẽ không được cập nhật nếu thành viên đã có giao dịch rút tiền từ thưởng gửi tiền đầu tiên.
Vòng quay miễn phí có thể nhận bất kỳ lúc nào trong thời gian khuyến mãi, sau khi yêu cầu vòng cược của thưởng gửi tiền đầu tiên được thỏa mãn hoặc thua.
Vòng quay miễn phí: có giá trị trong vòng 07 ngày sau khi được cập nhật. Yêu cầu vòng cược cần hoàn tất trong thời gian nêu trên trước khi rút tiền để tránh bị thu hồi khuyến mãi.
Tất cả vé cược HÒA, cược HỦY, cược HOÀN, cược 2 bên và kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5; Indo odd dưới -2.00; và Dec odd dưới 1.50) sẽ không tính vào chương trình này.
Thành viên không thể rút tiền nếu chưa hoàn tất yêu cầu vòng cược. Vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.
M88 Mansion có quyền thay đổi, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào.
Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng. 
  1. Thành viên chỉ cần nhấp "THAM GIA" (Sau khi đăng nhập) để nhận hoàn trả vĩnh viễn.
  2. Hệ thống chỉ tiến hành hoàn trả cho những thành viên đăng ký hợp lệ và xác nhận thành công.
  3. Số tiền hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản của sản phẩm tương ứng trong vòng 24 tiếng kể từ lúc chương trình kết thúc.
  4. Chỉ những vé cược được thanh toán trong thời gian chương trình quy định mới được xem là hợp lệ để tính hoàn trả. Tất cả cược hoà/ hoàn lại / từ chối / vô hiệu / bị hủy và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu & tái đặt cược.